X

Ko je učestvovao na prvoj biznis trci u Srbiji?

Belgrade Business Run 2016 je završen. Red bi bio da pogledamo ko je sve učestvovao na trci i koji su nam rezultati, koliko nas je ranije trčalo na trkama, šta volimo da jedemo posle trke...

001 - SAP Dijagrami

Sve izveštaje (13 komada) u PDF formatu spremnom za štampanje preuzmite u .zip fajlu ovde.

Izradu grafika i istraživanje pomogao i implementirao SAP West Balkans. Pronađite ih na Fejsbuku ovde.

Kompanija SAP je lider u domenu softverskih aplikacija za podršku poslovanju, u domenu mobilnih tehnologija kao i podrške poslovanju kroz upotrebu softverskih aplikacija kao servisa (poslovanje u Cloud-u).

Kao svetski lider u inovacijama SAP je predvodnik je tehnološke revolucije koja se reflektuje na sve domene poslovanja i života.

Prateći strategiju 'Run Simple' SAP pomaže kompanijama širom planete da pojednostave poslovanje i minimizuju kompleksnost poslovnih procesa čime im se otvaraju nove prilike za primenu inovacija, rast i veću efikasnost poslovanja.

SAP tehnologija značajno doprinosi edukativnim institucijama da prilagode svoje programe edukacije novim tehnološkim trendovima, poboljšava kvalitet života doprinosima u primeni inovacija u domenu medicine, sporta, medija itd... čime se doprinosi povećanju sveukupnog kvaliteta života širom sveta.